בס"ד
EventsCommunityCrypto
CryptoJews is an industry group for Jews who work in Crypto, Blockchain, Computer Security, InfoSec, and CryptoGraphy.